Home

 

Eerste lustrum van onze vereniging     2012-2017

In januari 2017 is het 5 jaar geleden dat we onze vereniging ‘Zaanse Muur’ hebben ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Hiermee was de officiële oprichting van onze mahjongvereniging een feit.

Zo’n 5 jaar terug in de tijd

In het najaar van 2011 hadden twee doorgewinterde mahjongspelers van de ‘Kongrovers’ uit Amstelveen, het idee opgevat om eens te peilen of er in de Zaanstreek voldoende animo was voor het oprichten van een eerste Zaanse mahjongvereniging.

De beide heren van de ‘Kongrovers’  – Gert van der Vegt en Wilmar Kränzlein – hadden een persberichtje naar de Zaanse bladen gestuurd, met daarin de uitnodiging om in de Koekfabriek in Zaandam kennis – of hernieuwd kennis – te komen maken met het mahjongspel. De opkomst was onverwacht groot en al snel werd besloten te gaan spelen. De eerste keren nog in filmhuis De Fabriek en daarna, toen het allemaal serieus bleek, werd er uitgekeken naar een eigen ruimte. Die vonden we bij het BOKO biljart- en denksportcentrum aan de Kraakstraat in Zaandam.

Intussen had een vaste kern een oprichtingsvergadering gehouden. Er kwamen statuten en een huishoudelijk reglement en we schreven onze vereniging onder de naam ´Zaanse Muur´ begin 2012 in bij de Kamer van Koophandel.

Onze eerste algemene ledenvergadering (ALV) werd op 10 januari 2012 gehouden. We begonnen met zo’n 16 enthousiaste mensen. Voor sommige was mahjongen nieuw en geheimzinnig. Voor anderen een aha-erlebnis; een Chinese muur bouwen!! Dat kenden ze nog van vroeger. Er waren ook een paar ervaren spelers: zij kenden de Chinese regels. En zo zouden we het gaan (leren) spelen: volgens de Chinese regels.

Dat was voor sommigen even wennen en omschakelen, namelijk van Hollands naar Chinees. Maar het ging vlot. Voor degenen waarvoor het mahjongspel nog helemaal nieuw was werden er op extra middagen lessen gegeven door Gert en Wilmar.

We werden ook lid van de Nederlandse Mahjong Bond (NMB), zodat er meegedaan kon worden aan toernooien. We kochten spellen, maakten latjes, naaiden kleedjes en kregen een eigen website. Alles voor onze club! Om begin- en eindtijd aan te kondigen kochten we op Marktplaats zelfs een echte Chinese gong!

In de afgelopen 5 jaar is onze vereniging aardig gegroeid. Inmiddels hebben we 28 leden en organiseren we al een aantal jaren ons eigen ‘Zaanse Muur-clubtoernooi’. Met de mahjongvereniging uit Purmerend organiseren we 1 april voor de tweede keer een vriendschappelijk toernooi.

Door de lessen, het vele oefenen en spelen – op de club en thuis -wordt ons niveau steeds hoger. Het is mooi om te zien dat we bij het afgelopen Kongroverstoernooi van 14 januari jl. zo’n enorme afvaardiging hadden. Er speelden maar liefst 17 leden mee en we vielen dik in de prijzen en behaalden een tweede en een derde plaats bij de recreanten.

We maken ons nu sterk voor een tweede lustrum. Leden werven, lessen organiseren, spelen en leren en spelend leren en ………. misschien een groot toernooi organiseren. Kortom: er is voor de komende jaren voldoende werk aan de winkel.