Spelregels

Spelregels
In aanvulling op de officiële spelregels volgens de Mahjong Competition Rules (MCR) 2006, zoals beschreven in het ‘Groene Boekje’, worden tijdens onze reguliere speelavonden de onderstaande regels gehanteerd. Daarbij worden ‘kleine fouten’ door medespelers aangegeven, gecorrigeerd en/of geaccepteerd.
Dit betreft zaken als:
1. het veranderen van een ‘call’ zoals “Pung! O nee: mahjong!”;
2. het laten zien van de (bijbehorende) stenen voordat een ‘call’ is gemaakt;
3. het maken van een ‘call’ en het pakken van de geclaimde steen, voordat de bijbehorende stenen zichtbaar zijn;
4. het ‘veranderen van gedachten’ bij het aanraken van een weggelegde steen, of steen van de muur (het aanraken en niet daadwerkelijk pakken van een steen is toegestaan);
5. het pakken van een steen van de dode kant van de muur. De medespelers helpen met correctie.
6. het vergeten een extra steen te nemen na het maken van een kong of het trekken van een bloemsteen. Dit mag worden aangegeven door de andere spelers, maar pas nadat die speler een steen heeft weggelegd! Als echter niemand iets merkt is er sprake van een dode hand.
De volgende zaken worden bestraft met een dode hand:
• per ongeluk een steen van de dode kant van de muur nemen en deze tussen de eigen stenen zetten, voor dat dit is opgemerkt. Als niemand van de andere spelers iets heeft gemerkt: dan gewoon doorspelen.
• vergeten een extra steen te nemen na het maken van een kong of het pakken en neerleggen van een bloemsteen. Als niemand dit heeft gemerkt en dit niet gecorrigeerd is dan heeft men te weinig stenen, met als gevolg een dode hand.
• het maken van een valse mahjong (te veel of te weinig stenen hebben, of minder dan 8 punten hebben) resulteert ook in een dode hand. Degene die een dode hand heeft of een valse mahjong maakt krijgt geen strafpunten, maar mag daarna geen mahjong meer claimen. Medespelers krijgen geen extra punten.
Alle scorende elementen hebben een naam. Gebruik deze wanneer de winnende hand wordt geteld (Nederlandse of Engelse term).
De eerste 8 punten van de mahjonghand telt de winnaar zelfstandig (zonder hulp van de medespelers!). De resterende punten tellen de spelers eventueel gezamenlijk. Lukt het de speler niet om de eerste 8 punten te tellen, dan wordt de mahjongsteen teruggelegd en gaat het spel gewoon verder. De speler heeft daarna een dode hand. Bij beginnende spelers hanteren we de regels wat soepeler.
Weet dat je 3 seconden tijd hebt om een weggegooide steen te claimen en dat gemiddeld 12 seconden per beurt de norm is. Accepteer spelers met een langzamer speltempo en lever geen commentaar. Streef ernaar tenminste 6 spelletjes per avond te spelen.
Als een medespeler mahjong roept, leg dan de stenen die je nog hebt gesloten voor je neer of laat ze op je plankje staan. Kijk mee naar de winnende hand tot het tellen gereed is. Laat de resterende muur met rust, voor het geval de mahjong niet goed blijkt te zijn. Tel niet met de stenen die je zelf hebt weggelegd. Bij te weinig weggelegde stenen: gebruik dan stenen van de dode muur.
Als de getelde punten zijn genoteerd op het scoreformulier dan mogen deze niet meer gewijzigd worden.
Bij een spel met 3 spelers worden 4 muren opgebouwd. De 13 (of 14) stenen van mister X worden dicht neergelegd. Mr. X start altijd als West. Als mister X in het spel aan de beurt is legt de speler die voor mister X zit steeds een steen voor de 4de man open bij de weggelegde stenen. Als dit een seizoen is wordt die bij de muur van mr. X gelegd en de extra steen gepakt en weggelegd op tafel.
Punten
De tafelpunten worden als volgt berekend:
• Per speelavond wordt per tafel van elke speler de score bijgehouden.
• Per tafel wordt na een avond spelen de totaalscore per speler bepaald.
• Met 4 spelers per tafel krijgt de speler met de hoogste score 4 punten.
Nummer 2 krijgt 2 punten en nummer 3 krijgt 1 punt. Nummer 4 krijgt geen punten.
Met 3 spelers (met een mr. X) geldt dit ook zo.
Het is een stilzwijgende afspraak dat de speler die Oost is (die de oostenwind heeft getrokken) de score bijhoudt. Daarna schrijft degene die bij de volgende ronde Oost is. Het scoreformulier moet door alle spelers aan het eind van de avond worden geparafeerd.
Wanneer er tijdens het spelen geen overeenstemming bereikt wordt, of in geval van twijfel, kun je je wenden tot de spelleider of de scheidsrechter.
Op de speelavond worden alleen de behaalde punten op het scoreformulier bijgehouden. De verrekening van de punten gebeurt later.
De (tussen-)stand is te zien op onze website: www.zaansemuur.nl
We kennen 2 competitieperioden: van september tot kerst en van januari tot de zomervakantie. De laatste avond van elke periode spelen de 4 die op dat moment bovenaan staan tegen elkaar en is er aan het slot een diploma-uitreiking voor de nummers 1 tot en met 3.
We hebben jaarlijks ons eigen mahjongtoernooi. De trotse winnaar gaat met de wisselprijs naar huis!